Yhteystiedot

Itsenäisyyspuolueen Satakunnan piiri
Lena Wiksten, pj
Marjatta Herrala, siht
e-mail:
ipu.satakunta@gmail.com
Sihteerin puhelin
0407489145

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:149096 kpl

Kreikan rahoittaminen

Diplomi-insinööri Jali Raita on lähettänyt seuraavan kirjeen puhemies Sauli Niinistölle sekä kopiot varapuhemiehille. Tekstiä on hiukan lyhennetty.

14. lokakuuta 2010
KE Sauli Niinistö, puhemies
Eduskunta
00102 Eduskunta

Arvoisa puhemies
Asia: Kreikan lainvastainen rahallinen tukeminen Suomen lisävelkaantumisella

TV 1:n haastattelussanne lauantaina 16.9.2010 ja Hesarin artikkelissa 2.10.2010 moititte sitä, että EU:n EURO-maissa olisi alettu toimia ”yhteisvastuun illuusiossa”, jossa mm velkaantuneelle Kreikalle Suomi sitoutui 1,6 mrd€:n avustamiseen eli yli 300€ per jokainen suomalainen. Tämän lisäksi olisi sitouduttu takauksiin noin 8 mrd€.n edestä eli noin 1600€ per jokainen suomalainen. Tämä lienee saman kokoinen summa, jonka Suomi on aikonut lainata oman ensi vuoden budjettinsa täytteeksi. Kyseessä eivät ole mitkään pienet summat. On selvää, että tuo avustaminen esittämillänne perusteilla on ollut ja on vastoin Suomen solmimia kansainvälisiä sopimuksia, perustuslakia ja muita lakeja sekä eduskunnan aiempia päätöksiä. Kreikan avustaminen tarkoittaa sitä, että Suomi ottaa lisää ulkomaista velkaa. Tämä on mielipuolista, syyntakeetonta. Samalla yhteisvastuun periaatteella, josta siis nyt on eduskunnan ennakkopäätös, Suomi voitaisiin velvoittaa hoitamaan kaikki muutkin euromaiden velat ja vastuut. Onko puheenjohtamanne eduskunta seonnut, ja ovatko kansanedustajat menettäneet järkensä?

Perustuslain 42§:n mukaan Teidän ei olisi pitänyt sallia asian käsittelyä ja äänestyttää siitä eduskunnan täysistunnossa, ”Puhemies ei saa kieltäytyä ottamasta asiaa käsittelyyn eikä tehtyä ehdotusta äänestykseen, ellei hän katso sen olevan vastoin perustuslakia, muuta lakia tai eduskunnan jo tekemää päätöstä”. Mitä Te aiotte tehdä peruuttaaksenne Suomen etujen ja lakien sekä terveen järjen vastaisen päätöksen? Kuten tiedetään mm Slovakia on peräyttänyt sitoumuksensa Kreikalle ilman sen suurempaa taloudellista katastrofia maailman tai euromaiden taloudelle.

Ystävällisin terveisin
Jali Raita, diplomi-insinööri
Kopio:
KE Seppo Kääriäinen, varapuhemies
KE Tarja Filatov, varapuhemies

42 §
Puhemiehen tehtävät täysistunnossa
Puhemies kutsuu koolle täysistunnot, esittelee niissä asiat ja johtaa keskusteluja sekä valvoo, että asioita täysistunnossa käsiteltäessä noudatetaan perustuslakia.Puhemies ei saa kieltäytyä ottamasta asiaa käsittelyyn eikä tehtyä ehdotusta äänestykseen, ellei hän katso sen olevan vastoin perustuslakia, muuta lakia tai eduskunnan jo tekemää päätöstä. Puhemiehen tulee tällöin ilmoittaa kieltäytymisen syyt. Jos eduskunta ei tyydy puhemiehen menettelyyn, asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan, jonka tulee viipymättä ratkaista, onko puhemies menetellyt oikein.Puhemies ei osallistu täysistunnossa keskusteluun eikä äänestykseen.