Yhteystiedot

Itsenäisyyspuolueen Satakunnan piiri
Lena Wiksten, pj
Marjatta Herrala, siht
e-mail:
ipu.satakunta@gmail.com
Piirimme puhelin:
0414710292
358414710292

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:88005 kpl

   Markkako suurvaltapolitiikan väline?

Valtionvarainministeri Alexander Stubb mainitsi puheessaan suurlähettiläspäivillä Suomen markan olleen suurvaltapolitiikan väline. Ja samalla hän EU-fanaatikkona kehuskeli nykyisen valuuttamme euron olevan meille hieno asia, joka antaa meille ennennäkemättömällä tavalla sananvaltaa. Tässä Stubbin puheessa tosiasiat on heitetty ajan henkeen sopien orwellimaisesti päälaelleen.

Pesunkestäviltä EU-federalisteilta, joihin Stubbkin kuuluu, voikin lähes aina odottaa tällaisia

jopa röyhkeän totuudenvastaisia väitteitä.

Sillä eikö nimenomaan juuri euro ole suurvaltapolitiikan väline?

EU:n alkuperäinen ideahan oli ja on edelleen rakentaa itsestään suurvalta, joka alistaa jäsenvaltionsa sen keskitetyn ja epädemokraattisen päätöksentekokoneiston alle.

EU pyrkii keskittämään jäsenvaltioidensa yhteenlasketun taloudellisen ja poliittisen mahdin oman peukalonsa alle. Tämä keskittäminen, jossa demokratiaa halveksutaan, on suurvaltapolitiikkaa sen kaikkein helpoiten tunnistettavassa muodossaan. 

Ja juuri eurolla on tässä EU-suurvaltaprojektissa aivan keskeinen osa. Sanotaanhan monesti, että jos haluat tuhota valtion itsenäisyyden, tuhoa ensin sen valuutta.

Tämän ohjeen mukaisesti EU ja federalistit toimivat; euron avulla ne tuhoavat ensin jäsenvaltioiden taloudellisen itsenäisyyden ja poliittinen itsenäisyys menee perässä.

Euro on siis kiistatta suurvaltapoliittinen hanke, jossa jäsenvaltioiden taloudelliset edut jäävät toisarvoiseksi tämän asian suhteen.

 

   Oliko Stubb myös oikeassa?

Mutta eräällä lailla Stubb oli tässä kornissa väitteessään, että markka oli suurvaltapolitiikan välinen, myös oikeassa, sillä Suomi, jolla oli oma markka, oli melkoinen suurvalta nykyiseen EU-Suomeen verrattuna.

Itsenäisellä Suomella oli oma itsenäinen lainsäädäntönsä, joka palveli suomalaisten etua.

Nyt maamme on alistettu EU:n lainsäädännölle ja direktiiveille, jotka ovat oman lakimme yläpuolella. EU:n lainsäädännön tarkoitus onkin ajaa EU:n ja sen taustavoimien etuja ja palvella EU:n etenemistä omaa tavoitettaan, suurvalta EU:ta kohti.

 

Itsenäisellä Suomella oli oma rahayksikkö, markka. Markka oli myös erittäin tärkeä väline sen symboliarvon lisäksi, jonka avulla pystyimme harjoittamaan itsenäistä talouspolitiikkaa, joka oli hyödyksi kaikille suomalaisille, niin palkansaajille kuin yrityksillekin. 

Nyt markan tilalla on siis EU:n suurvaltapolitiikan väline, euro, suomalaisille vieras valuutta, johon liittyvät päätökset tehdään suomalaisten ulottumattomissa.

 

Meillä oli ennen EU-jäsenyyttä oma ja itsenäinen ulkopolitiikka, joka on elintärkeä pienelle valtiolle ja eritoten Suomelle jo geopoliittisen asemamme takia. Nyt EU:n jäsenenä joudumme tukemaan sen yhtä ulkopolitiikkaa, joka on Suomelle vaarallista ja omien etujemme, myös taloudellisten etujemme, vastaista. EU:n Venäjä-pakotteet, joihin Suomikin osallistuu, ovat jo todiste tästä.

Voikin sanoa, että itsenäinen, EU-jäsenyyttämme edeltävä Suomi oli todellinen suurvalta kansainvälisessä politiikassa, kun sitä verrataan nykyiseen, EU:n koilliseen periferiavaltio Suomeen, jolta  on karsittu kaikki itsenäisen valtion tunnusmerkit ja valta; itsenäinen lainsäädäntö, itsenäinen ulkopolitiikka ja oma itsenäinen valuutta, markka.

Entisestä kansainvälisessä politiikassa arvostetusta puolueettomasta Suomesta, joka toimi arvostettuna rauhanrakentajana, on tullut periferinen ja taantuva valtio, jossa kukoistava talous on enää muisto kansalaisten mielissä.  Rauhantekijävaltiosta on tullut alistettu EU-osavaltio, joka asettaa naapuvaltiolleen pakotteita, omien turvallisuus- ja talouspoliittisten etujensa vastaisesti.

Suomalaisten olisikin syytä huolestua vakavasti kun valtionvarainministerimme pitää maamme alistamista EU:n ja sen valuutan, euron, alaisuuteen ja pakkopaitaan hienona asiana.

Tässä kun kysymys ei ole pelkästään juhlapuheiden  abstrakteista arvoista ja aatteista, vaan Suomen itsenäisyyden menettäminen näkyy joka päivä EU-Suomessa kasvavana eri-arvoisuutena ja taloudellisena alamakenä sekä yhteiskunnan holtittomana velkaantumisena, jolla EU-myötäilijöiden vääriä poliittisia päätöksiä yritetään peitellä.

IPU on olemassa välineenä osaltaan siksi, että kun kansalaisten huolestuneisuus nousee Suomessa laajemmin toiminnan tasolle asti, on heillä käytettävissään väline, jolla maamme itsenäisyys voidaan hankkia takaisin parlamentaarisen demokratian keinoin.

Vain siten maamme voidaan taas nostaa menestyvien, vauraiden ja omillaan toimeen-tulevien  kansakuntien joukkoon.

                                                           Niko Aleksanteri Kauko     31.8.2015

(Kirjoitus on lisätty näille sivuille 31.8.2015.)

Presidentti Niinistö, euro ja EU-armeija

(Kirjoitus on lisätty näille sivuille 10.3.2015.)

Muistamme aikanaan oikeusministerinä toimineen Sauli Niinistön EU-kiihkossaan sanoneen "Suomen perustuslaissa on euron mentävä aukko". Suomen perustuslaissa ei kyllä sellaista aukkoa ollut, mutta euro jyrättiin eduskunnassa läpi Sauli Niinistön ja Paavo Lipposen painostuksesta omasta perustuslaistamme piittaamatta. Mihin tämä Niinistön "euron mentävä aukko" Suomen sitten johti?

Oma valuutta ja sen mukana Suomen oma talouspolitiikka heitettiin roskakoriin ja tilalle otettiin EU:n kontrolloima rahayksikkö, euro. Euroa käyttävässä Suomessa arkipäivää on pysyvä ja yhä paheneva massatyöttömyys, krooninen velkaantuminen, terveydenhuollon, teiden ynnä muun infrastruktuurin rapautuminen. Lisäksi olemme euron käyttöönoton myötä joutuneet kauppasotaan Venäjän kanssa, joka on yksi tärkeimmistä kauppakumppaneistamme.

Euro on siis kaikilla mittareilla osoittautunut todelliseksi katastrofiksi maallemme. Nyt presidentti Niinistö ilmoittaa kannattavansa Suomen osallistumista EU:n armeijaan, jos sellainen perustetaan. Ilmeisesti presidentti Niinistö kaukaa "viisaana" ajattelee tällä kertaa, että Suomen liittoutumattomuudessa on EU-armeijan mentävä aukko.

Mihin EU-armeija Suomen johtaisi?

EU-armeija tarkoittaisi EU:n militarisoimista ja sen kasvavaa halua imperialismiin, joka ajaisi EU:n jatkuviin sotilaallisiin konflikteihin eri puolilla maailmaa, ns. amerikanmalliin. Suomen osallistuminen EU-armeijaan johtaisi maamme vielä suurempaan katastrofiin, kuin missä nyt euron myötä olemme.

EU-armeija kasvattaisi EU:sta johtuvaa taloudellista taakkaa ja vie määrärahoja jo nyt pahassa rahoitusvajeessa olevalta omalta armeijaltamme. Se taas johtaisi kotimaan puolustuksen heikkenemiseen. Euroarmeija toisi ennen pitkää vieraan vallan joukot omaan maahamme ja veisi viimeisetkin rippeet "liittoutumattomuudestamme", johon tosin ei kukaan enää muutenkaan usko, ehkä naiivia valtiojohtoamme lukuunottamatta. Ja ennen kaikkea EU-armeijaan osallistuminen johtaisi meidät kaikkein pahimpaan turvallisuuspoliittiseen painajaiseemme; kun euro vei meidät kauppa- ja pakotesotaan Venäjän kanssa, niin presidentti Niinistön halu viedä Suomi euroarmeijaan johtaisi suurella todennäköisyydellä Suomen sotilaalliseen konfliktiin Venäjän kanssa.

Elämme vaarallisia ja  poikkeuksellisia aikoja: Jos seuraamme presidentti Niinistöä tässäkin asiassa, emmekä tee mitään Suomen itsenäisyyden palauttamiseksi, osoitamme kansana poliittisen tyhmyytemme jälleen kerran.

Suomen EU:hun sitoutunut poliittinen johto on unohtanut vaalia Suomen turvallisuuspolitiikan kulmakiveä, hyviä suhteita Venäjään. Suomen kansan on syytä vaihtaa eduskuntavaaleissa valtiojohtomme sellaiseksi, joka ei johda maatamme mukaan imperialismin ja sotien teille, eikä törmäyskurssille Venäjän kanssa.

 

Niko Aleksanteri Kauko