Yhteystiedot

Itsenäisyyspuolueen Satakunnan piiri
Lena Wiksten, pj
Marjatta Herrala, siht
e-mail:
ipu.satakunta@gmail.com
Sihteerin puhelin
0407489145

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:149094 kpl

Koko johto vaihdettava

Maatalous EU-Suomessa

Suomalaisia maataloushallintoverkostoa ruokkiva käsi on tehnyt maaseudun hallinto-viranomaisista ja niitä koskevista etuverkostojen jäsenistä hiljaista väkeä. Valtaosa on agronomeja ja biologeja, joilla ei ainakaan koulutuksen puolesta ole kykyjä tai halua yhteis-kunnalliseen analyysiin esimerkiksi ympäristö ja maataloushallinnon tilasta toiminnan pohjaksi. Viimeisin esimerkki on n. 300 maatalousalan professorin tai dosentin allekirjoittama adressi ympäristö- ja maatalousvaliokunnalle kiirehtiä geenimanipuloidun ruoantuotannon edellytysten siis tutkimusrahoituksen ja - käytännön soveltamisen lisäämistä viljelyssä.

 Maataloushallinnon osalta niin suuri osa kuin se onkin EU:n budjetista ja myös Suomen maatalous- hallinnon kulurakenteesta voidaan todeta, että Suomessa eletään Vaikenijoiden valtakunnassa. Tämä ei vielä riitä, vaan Suomi on myös ”Salailijoiden valtakunta” Turun yliopiston prof. Matti Wibergin mukaan. Hän tosin rajoittui kysymyksissään aika triviaaliin tutkimusotteeseen. Hänen johtamansa tutkimusryhmäläiset kysyivät joltain sadalta suomalaiselta hallintoviranomaiselta lähinnä palkkatietoja.

EU:n hallintoviranomaisilla ei ole lupaa antaa tietoja varsinkaan etukäteen omasta toiminnastaan saatikka hallinnon tarkoituksista ilman korkean esimiehen lupaa. YM ja MMM:ssä poskettomia virkamiestyöryhmä-esityksiä suoltavia Kaurasia ja Tiaisia meillä riittää. Joskus eduskunta vasta kansan painostuksesta on päässyt asioiden suhteen jyvälle. Seuraavalla viikolla esitys on vedetty myös aloitetta tukevasta toisesta ministeriössä takaisin.

Naturoita, jätevesiasetuksia ja Selkämeri-projekteja pulpahtelee julkisuuteen jatkossakin säännöllisellä tempolla. Ja vain julkisen painostuksen alla eliitti vetäytyy. Tämä on tapahtunut yksinomaan asian suuren julkisuuskohun kautta. Ei muuten.  On tuhansia yksityisiä kansalaisia, jotka ovat kokeneet hallinnon puristavan otteen omassa kantapäässään. Miten käy Selkämeren kansallispuiston ja n. puolen miljoonan euron rahoituksen? Kun vastakkain ovat ruhtinaat ja alamaiset, kansan tahtoa ei kuunnella.

*** 

Despootti pykälänsuojeluviidakon logiikka ja perheviljelmien alasajo rakennemuutoksen nimissä jatkuu voimakkaana Jukka Kolan, R Ihamuotila, ja Hemilöiden (Eija H. Anttilan sihteerinä vuoteen 2009) viitoittamalla ja MMM:n korkeiden virkamiesten kuten Jussi Tammisolan tuella ja valitsemalla mallioppilaan tiellä.

 MTT tutkijat siunaavat vuosiraporteissaan tapahtuvan myönteisen rakennemuutoskehityksen hiljaisuudessa ja keskittyvät mieluummin MTK:n ja metsäklusterin tuella suojelemaan esimerkiksi 150 bioenergiaan liittyvää bisnes-mittakaavaista kehittämis-, koulutus- ja tutkimushanke-toiminnan rahoitusta.

Suomessa ei ole edes kourallista ``virallista`` asiantuntijaa, jolla olisi halu tai kyky tuoda esiin EU:n maataloushallinnosta täsmällisesti perusteltu kritiikin ja analyysin kestävä näkemys.

Ellei tiedä mitkä olennaiset piirteet tähdittävät EU:n omaksumaa ajatustapaa ja hallintakulttuuria, ei tiedä miten EU:n maataloushallinto yksityiskohdissa toimii. Ja päinvastoin. Ellei tiedä miten EU:n maataloushallintoa on Suomessa sovellettu, ei tiedä missä ollaan ja mihin hivuttamalla ollaan menossa ympäristöhallinto etunenässä.

ELY-keskuksen tehtävä on harmonisoida Suomen valtionhallinnon eri sektorit kiinteäksi EU-federaation osaksi EU:n maataloushallinnon tapaan.

***

Mavin 2009 vuosiraportin mukaan Suomessa 10972 tilaa joutui takaisinperinnän kohteeksi. Tämä itse aiheutettu perintöjen suuri määrä tapahtuu vain siksi, että EU paheksuu herkästi suomalaisia maatalous- ja ympäristöviranomaisia alhaisten sanktiomäärien johdosta. Asiantilan olemassaolon maatalousviranomaiset itse ovat julkisuudessa myöntäneet. 

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että vai viljelijät toimivat lainvastaisesti eli rikollisesti. Yksin maanviljelijät (tässä ei huomioida muita maaseutuun intressin omaavia) olivat suurin rikollisryhmä Suomessa. Tätä ei huomioida missään esimerkiksi tilastokeskuksen, valtion tai poliisin tilastoissa, vaikka satoja esimerkiksi perusteettomia eläinsuojeluvalvontoja on joutunut lähinnä ideologisista tai kauna syistä poliisin ja syyttäjän suosiolliseen tulkinnan tutkintaan ja sakotuksiin.

Maataloutta ja maaseutua koskevia syyttäjä- ja poliisilaitoksen käynnistämiä prosesseja ja kansalaisten suorittamia kanteluita oikeuslaitoksen tai asianajajien toimista on maaseudun valitusltk:sta lähtien ja eri oikeusasteissa ollut kymmeniä tuhansia odottamassa päätöksiä.

Tyypillistä on, että maaseutua koskevat ongelmatapaukset (eläinsuojelu, petoeläinten suojelu tai jätevesiasetus tai Selkämeren suojelualue) ovat voimakkaasti mielipide ja eliitti vetoisesti nousseet pinnalle.

***

EU:n maataloustuki ja 2006 käyttöön otettu tilatuki-järjestelmä ovat rakennemuutoksen nimissä jo lyhyellä aikavälillä lopettamassa suomalaisen perheviljelyyn perustuvan maataloustuotannon. Nyt jo melkein joka tilalla ainakin toinen käy tilan ulkopuolella töissä. EU-tuet valuvat muille kuin maanviljelijöille. Kuluttaja maksaa!

 Ajan kysymys on milloin perinteinen perheviljelmä siirtyy osaksi globaalin siemenhuollon logistiikkaa kuten jo perunamarkkinoilla tai maissiviljelyksillä on Euroopassa hiljalleen tai konearmadojen Etelä-Amerikassa pörssivetoisessa futuurien hallitsemilla markkinoilla on käymässä. Kuka tahansa uutta bisnestä tavoitteleva ja uutta tuottoa sijoitukselleen etsivä voi turvautua EU-tukijärjestelmien suomiin mahdollisuuksiin. Ostaa ja myydä peltoa, ujuttaa esimerkiksi tilatuki vuokrapellon lisäkkeeksi salaisilla kahden välisillä sopimuksilla.

Jokainen maanviljelyä harjoittava – tekemättä itse henkilökohtaisesti mitään - voi käyttää luomu ym. konsultteja ja koneasemia sangen kannattavasti hyväkseen pyörittäessään EU-tuilla perimiään tai ostamiaan tiluksia. Ositukset avioeron sattuessa oikeuslaitos laittaa fifty-fifty. Omaksutussa maaseutuvastaisessa oikeuskäytännössä oikeuslaitos ei tänä päivänä juuri tutki edes osituksen moitetta esimerkiksi onko osituksen kirjoittanut esimerkiksi vastapuolen asianajaja ja mitä vääryyksiä esimerkiksi tilatuen jakoon sisältyy. Lain mukaan antava osapuoli määrää mitä osia luovuttaa etenkin, jos henkilöllä on jaettavana oleva omaisuuteen lainhuuto omissa nimissä. Tässäkin suhteessa oikeuslaitos rikkoo lakia jatkuvasti.

Braxin mukaan melkein puolista asianajajien toimista tehdään valitus Asianajaja-liittoon. Tulokset ovat mututiedon varassa!

***

Suomessa maataloustuet esimerkiksi investointituet ovat siirtyneet piilotukina yhä enemmän koneenvalmistajien tai hintaspekulanttien taskuihin ja kiihdyttäneet maatalousmaan ja -kiinteistöjen odotusarvoja. EU:n alkuaikoina tapahtunut elintarvikehintojen lasku siirtyi suoraan palveluelinkeinosektorin hyväksi. Nyt laskua maksetaan kuluttajilla, vaikka EUn piti lopullisesti ottaa selkävoitto kotimaisesta maataloustuen ja kuluttajahinnan kilpajuoksusta. Lähinnä MTK on puuttunut markkinoiden painopisteen muutokseen ja kilpailuvirastoon ylivaltaan heppoisin tuloksin.

***

Ministeri Anttila kehuu vuolaasti MT:ssa 29.12.2010 hallituksen ja omia aikaansaannoksiaan suomalaisen maaseudun ja pienimuotoisen elintarviketuotannon byrokratian vähentämisen puolesta. Puheenvuoro ”Suomen maataloudella on hyvät tulevaisuuden eväät” oli alamaisille turvallista kuultavaa. Suomessa on n. 60000 maatilaa, joista n. 40000 on kasvinviljelytilaa (normaali virallisesti kannattamaton maatila, missä keskitulo alle 5e/t), n.4000 luomutilaa (v.2009) ja alle 2000 tilaa harjoittaa maatilamatkailua tai n. 700 pienimuotoista elintarvikkeiden jatkojalostusta. Siinä huomisen Suomen keskeiset maatalouden ja maaseudun kehittämisohjelmien eväät.

Kriittisimmille narsistisen itsetunnon rikastama puheenpitäjä kuuluisi ripustaa häpeäpaaluun, tai jalkapuuhun totuuden kirvoittamiseksi.

900000 suomalaista elää EU-kriteerien mukaan määriteltynä köyhyysrajalla (ei tilastoitu köyhiksi, koska omaisuutta huomattaviakin määriä).

Kysymys kuuluu: Miten hyvin ministeri S-L Anttila on onnistunut ajamaan maatalouden tai maaseudun asioita? 

***

Maataloustulo on kolmatta perättäistä vuotta pakkasella unohtamatta myöskään sitä, että kolmen ensimmäisen EU-vuoden aikana maataloustulo laski yli 30 %.

Suomessa ei ole juuri ketään tutkijaa, ei edes valtion vuolaasti rahoittamaa VTT:n, MTT:n tai MMM:n projektia, joka olisi paneutunut EU:n maatalouspolitiikan epäkohtiin. Ministeri Anttilan perustaman byrokratianpurkamisen aloittama Suomelan työryhmän esitys jäi näpertelytasolle.  Valtio ei tutki omaa toimintaansa ja ELY-keskuksissa tämä on suorastaan kielletty. Vieläpä oman pesän puhdistavat kyselytutkimukset julkisuuden valossa ovat maataloushallinnossa nykyään harvinaisia.

***

Mikä pahinta. Erityisesti metsätalous pirstoutuu kiihtyvällä voimalla yhä pienempiin yksiköihin esimerkiksi suurien avioero määrien johdosta. Sukupolvenvaihdoksiahan ei juuri enää tehdä, rahoituskriisin edessä. Keskikoko metsätilojen osalta on tällä hetkellä noin 25 ha. Omaksuttu oikeus- ja hallintokäytäntö siirtää nopealla aikataululla keskeistä maaseutuvarallisuutta kaupunkeihin kiinteistösijoittajien, keinottelijoiden tai luonnonsuojeluohjelmien käsiin.

***

Erityisen julmalla tavalla tai taloudellisesta hyödystä tehdystä suden, ilveksen, ahman, karhun tai lauman taposta esimerkiksi poroja suojellakseen voi saada 4 vuotta vankeutta. Lievemmistä ampumatapauksista esimerkiksi 10- tai 16-vuotias voi saada lievemmän rangaistuksen. Huomattavan suuri sakkolappu kaikissa tapauksissa odottaa myös syystä tai toisesta väärinkäsityksessä tapahtuneesta vahinkolaukaisusta.

Kiistanalaisin tulkinta näyttäytyy käytännössä mieluummin lainmukaisuuden kuin oikeuden tai kohtuuden perustalta.

luomumaisteri