Yhteystiedot

Itsenäisyyspuolueen Satakunnan piiri
Lena Wiksten, pj
Marjatta Herrala, siht
e-mail:
ipu.satakunta@gmail.com
Sihteerin puhelin
0407489145

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:149103 kpl

ITSENÄISYYSPUOLUEEN SATAKUNNAN PIIRI RY

=================================================

Tasapainon puolesta on nyt Kansalaisliitto!
Eurajoella 27.11.2021 pidetyssä vuosikokouksessa puolueelle valittiin uusi nimi Kansalaisliitto. Samalla hyväksyttiin uusi yleis- ja periaateohjelma. 
Päivi Järnforsin johtamaan hallitukseen valittiin varsinaisiksi jäseniksi Henri Aitakari, Marjatta Herrala, Christian Mauchauffee, Jenifer Räikkönen ja Lena Wiksten.

---

Tasapainon puolesta- ipu - för jämvikt rp:n puheenjohtaja Henri Aitakari:

Toisin(väärin)ajattelijan uudenvuodenpuhe 2019

31.12.2018

Kirjoitushan tämä on eikä puhe. Ja julkaistu ennen kuin vuosikaan on vaihtunut.

 

Presidentin uudenvuodenpuhe on seurattu mediatapahtuma uudenvuodenpäivänä. Pystyn arvaamaan sen sisällön jo etukäteen. Siinä kerrotaan, miten maamme tarvitsee talouskasvua. Lisäksi siinä puhutaan mahtipontiseen sävyyn turvallisuudesta. Varmasti siinä on myös kauniita ajatuksia yhteenkuuluvuudesta, suomalaisuudesta ja ympäristön merkityksestä. Hyvin ympäripyöreää ja epämääräistä joka tapauksessa. Sellaiset merkittävät ongelmat kuin rahajärjestelmämme ja ylikulutuksemme todennäköisesti sivuutetaan. Niinpä ajattelin kertoa jotakin niistä.

 

Suomi on yhden totuuden maa, jossa vaihtoehtoiset äänet pyritään vaientamaan. Yksi keskeinen keino tähän on, että ”vääriä” mielipiteitä ei julkaista lehdissä. Tämän olen kokenut kymmeniä kertoja lähetettyäni aivan asiallisesti kirjoitettuja mielipiteitä suurimpiin sanomalehtiin. Niiden aihepiiri on ollut median näkökulmasta väärä. Ne ovat käsitelleet Suomen EU- ja eurojäsenyyttä tai paremminkin ne ovat olleet EU- ja eurovastaisia. Lehdet tietysti päättävät, mitä ne julkaisevat. Mielipidepalstoilla on tekstejä laidasta laitaan, mutta tietyt aiheet vain ovat kiellettyjä, tai lehdet eivät uskalla julkaista niitä.

 

Suomi kuuluu euroalueeseen yhdessä 18 muun valtion kanssa. Euroon liittyminen on ollut Suomen historian suurimpia virheitä. Tämän myöntää jo yhä useampi taloustieteilijäkin. Euroa ei voi devalvoida samalla tavalla kuin kansallisia valuuttoja, vaan joudutaan käyttämään älyttömän kankeaa ja typerää sisäistä devalvaatiota, joka vähentää ostovoimaa ja kotimaista kysyntää sekä heikentää näin ollen työllisyyttä.

 

Rahajärjestelmän kannalta vielä eurojäsenyyttäkin ikävämpää on kuitenkin jäsenyytemme EU:ssa, koska EU kieltää jäsenvaltioiltaan keskuspankkirahoituksen. Toisin sanoen tämä tarkoittaa, että jäsenvaltioita on kielletty luomasta uutta rahaa talouteensa. Jos rahaa tarvitaan lisää, sitä on valtionkin haettava yksityisiltä liikepankeilta, jotka näin ollen ohjailevat yhteiskuntien toimintaa. Kunnat ja valtiot pyrkivät välttämään velkaantumista, koska velka on yksityiseltä sektorilta ja se pitäisi maksaa takaisin. Niinpä kuntien valtionosuuksia on jatkuvasti leikattu. Tosin tämä johtuu myös verotulojen vähenemisestä, onhan progressiivista tuloverotusta jo vuosikymmeniä kevennetty.

 

Jos valtio voisi tarvittaessa luoda uutta rahaa talouteen, tilanne olisi aivan toisenlainen. Japani on maailman velkaantunein maa, mutta onko se kriisissä sen takia? Aivan, koska se on velkaa omalle keskuspankilleen, joka ääritapauksessa voi kuitata velan maksetuksi yhdellä napin painalluksella. Valtion rahanluontioikeus on ehkä tärkein yksittäinen asia, joka meiltä EU- ja eurojäsenenä puuttuu. Niinpä valtion taholta tarjotaan jatkuvaa eioota. Rahaa ei ole koulutukseen, vaan pitää leikata. Rahaa ei ole työttömyyden hoitoon, vaan pitää leikata ja kyykyttää työttömiä. Rahaa ei ole vanhusten hoitoon eikä terveydenhoitoon, vaan ne pyritään saamaan yksityisten laitosten tehtäväksi. Silti hoito maksaa yhteiskunnalle, jopa huomattavasti enemmän kuin ennen, mutta se on eri asia, koska hyödyt menevät omistajille, ja maan hallitus on toden totta ollut omistavan luokan asialla.

 

Kaikki nykytilanteesta edellä kerrottu lisää sosiaalista eriarvoisuutta ja heikentää kansamme mahdollisuuksia saada hyvä koulutus, työ, sosiaaliturva ja hoito. Kun tähän vielä lisätään massiivinen veronkierto, ollaan hyvinvointipalvelujen pohjaa toden teolla syömässä pois. Oikeanlaisella rahapolitiikalla olisi mahdollista vaikuttaa lähes kaikkeen, mitä yhteiskunnassa tapahtuu, mutta nyt tätä mahdollisuutta ei ole lainkaan olemassa.

 

Olemme euron ja vielä enemmän EU:n vankeja, kunnes itse haluamme vapautua. Iso-Britannia halusi käyttää vapautumiseen tarjotun mahdollisuuden. Silti Suomessa eräs kokenut poliitikko on tästä tuohtuneena todennut, että Brexitin takia kansanäänestyksiä ei tulisi järjestää. Miten enää selvemmin ja röyhkeämmin voi demokratiaa halveerata? Toinen suomalainen asiantuntija katsoi, että pitäisi järjestää uusi kansanäänestys, jossa olisi vastakkain kolme vaihtoehtoa: Mayn neuvottelema Brexit, ns. kova Brexit ja Brexitin peruminen. Britannian kansahan on jo äänestänyt, että EU:sta poistutaan. Enää voivat olla vastakkain nuo Brexit-vaihtoehdot. Kaikenlaiset selittelyt ja ”uudet mahdollisuudet” johtuvat siitä, että kansa on äänestänyt ”väärin”, aivan kuten USA:n presidentinvaaleissakin.

 

En puhuisi Brexitistä, ellei sillä olisi niin suurta symbolista merkitystä kaikille EU-maille. Tähän asti Suomessa on tyydytty sanomaan, ettei EU:sta voi erota. Nyt nähdään, että kyllä voi. Siihen ei tarvita edes kansanäänestystä, vaan eduskunnan enemmistöpäätöskin riittäisi. Toivon, että sellainen päätös nähdään Suomessa ennen EU:n hajoamista, mutta pelkään, että Suomi yrittää olla mukana vielä silloinkin, kun kaikki muut ovat jo jättäneet uppoavan laivan. Mitä nopeammin lähdemme, sitä pienemmät vahingot.

 

Eroaapa Suomi sitten EU:sta lähivuosina tai ei, on yhteiskuntaamme muutettava merkittävästi parempaan suuntaan. Tämä olisi huomattavasti helpompaa EU:n ulkopuolella. Suomesta voitaisiin tehdä ensimmäinen järkevällä tavalla toimiva länsimainen yhteiskunta. Järkevyys pitäisi sisällään pyrkimyksen sosiaaliseen tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen sekä pyrkimyksen järjestää yhteiskunnan toiminnot luonnon kantokyvyn rajoissa. Tällaista kohtuuden yhteiskuntaa ei ole olemassa missään länsimaisessa maailmassa. Nyt olisi korkea aika lähteä tekemään Suomesta sellaista.

 

Usein esitetty kysymys on, mitä tällainen yhteiskunta käytännössä tarkoittaa? Siihen on mahdoton vastata tyhjentävästi, koska sellaista ei ole missään edes kokeiltu. Joitakin tunnusmerkkejä voidaan kuitenkin luetella. Pyrin seuraavassa lyhyesti hahmottelemaan joitakin keskeisiä piirteitä. Korostan vielä, että vaikka ajattelen itse näin, eivät nämä ajatukset suinkaan ole minun tai edes edustamani puolueen keksintöä, vaan niitä pyrkivät edistämään mm. lukuisat kansalaisjärjestöt niin Suomessa kuin muualla länsimaissa.

 

Tärkeimpiä periaatteita kohtuuden yhteiskunnassa on, että vältetään turhaa, ympäristölle ja ihmiselle haitallista tuotantoa. Tämä tarkoittaa sitä, että hyvin suuri osa tuotannosta loppuu. Ensisijaiseksi pitää valita sellainen tuotanto, joka on ihmiselle välttämätöntä tai hyvin tarpeellista. Tätä edustavat mm. maatalous/elintarviketuotanto, vaateteollisuus, asuntojen rakentaminen, uusiutuvan energian tuotanto sekä kaikenlainen korjaus- ja huoltotyö. Kaikkien perustarpeet pitää saada tyydytettyä, eikä toisaalta voida sallia yletöntä ylikulutusta. Uuden yhteiskunnan tulee keskittyä köyhyyden poistamiseen takaamalla kaikille ravinto, vaatetus ja asunto. Palvelutuotannosta keskeisimpiä ovat terveydenhoito, koulutus ja muu kansansivistys sekä hoitolaitokset vanhuksille ja vammaisille. Koska uudenlainen yhteiskunta ei tarvitse niin monen työpanosta tuotannossa, vähenee pienten lasten hoidon järjestämisen tarve selvästi nykyisestä.

 

Liikkuminen paikasta toiseen on yksi suurista ratkaisemattomista ongelmista, mutta järkevällä yhdyskuntasuunnittelulla liikkumista voidaan vähentää huomattavasti nykyisestä. Joukkoliikenteen mahdollisuudet ovat monin paikoin hyödyntämättä. Valtion tai kuntien on tehtävä joukkoliikenteen käyttäminen hyvin edulliseksi, mielellään kokonaan ilmaiseksi käyttäjille, jotta sitä todella myös käytettäisiin. Fossiilisille polttoaineille tulee jatkuvasti etsiä korvaajia kotimaisista, uusiutuvista energialähteistä, mikä nostaisi omavaraisuutemme aivan uudelle tasolle. Biokaasu on tällä hetkellä näistä energiamuodoista paras ja toimivin. Sähköautot vaatisivat jonkinlaisen uuden läpimurron uusiutuvassa energiassa, ennen kuin niitä voidaan ottaa laajamittaisesti käyttöön tiheästi asutuilla alueilla.

 

Uuden yhteiskunnan avainsanoja ovat paikallisuus ja pienuus. Ruoka, energia ja muu tuotanto mahdollisimman paikalliseksi, hajautetuksi ja pienten toimijoiden käsiin, mikä vähentää kuljetusten tarvetta, etenkin laiva- ja lentokuljetusten. Tuotannon jakeluverkostot on pidettävä riittävän kattavina, jotta ihmisten ei tarvitsisi liikkua pitkiä matkoja esim. elintarvikkeita saadakseen.

 

Tuotannollinen työ vähenee ja vapaa-aika lisääntyy, mutta vastaavasti käytettävä rahamäärä vähenee, joten vapaa-aika pitää täyttää jollakin muulla kuin shoppailulla. Onkin suotavaa, että kaikenlaiset kehittävät harrasteet korvaavat joutavan elintasokilpailun.

 

Edellä kuvatun kaltainen yhteiskunta ei olisi lainkaan mahdoton toteuttaa käytännössä. Paljon vaikeampaa on ylittää henkiset esteet sen tieltä. Olisi erinomaista, mikäli tällaiseen järjestykseen haluttaisiin laajemminkin ryhtyä. Nyt muutos voitaisiin vielä toteuttaa hyvin helposti. Sitten kun muutos on pakko äkkirysäyksellä toteuttaa, se todennäköisesti aiheuttaa aluksi monia ongelmia.

 

Henri Aitakari

puheenjohtaja

Itsenäisyyspuolue r.p.

---

***

Antti Pesonen, 1963-2017, teki mittavan elämäntyön.

Itsenäisyyspuolueen jäsenille ja ystäville

Suruviesti on tavoittanut meidät. Puheenjohtajamme ja ystävämme, monelle meistä vuosien mittaan läheiseksikin tullut ihminen, on poissa. Antti Pesonen syntyi Alajärvellä 19.10.1963 ja menehtyi tänään 5.4.2017 aamupäivällä lyhyeen, vakavaan sairauteen.

Antti toimi IPU:n puheenjohtajana ensin vuosina 2004–2015 ja myöhemmin elokuun vuosikokouksesta 2016 lähtien. Antti oli intellektuelli sanan parhaassa merkityksessä, aito humanisti ja suuri visionääri sekä aatteellinen edelläkävijä.

Suomen itsenäisyys oli Antille sydämenasia. Hän oli isänmaan ystävä, joka sai voimansa laajemminkin ajatuksesta kansojen itsemääräämisoikeudesta. Antti otti voimakkaasti etäisyyttä ns. ”Hurraa-isänmaallisuuteen”. Ihminen, jonka oma itsetunto on kohdillaan, ymmärtää sen, että muilla kansoilla on yhtäläinen oikeus itsenäisyyteen kuin meilläkin, että emme ole muita ylempiä vain koska olemme syntyneet suomalaisiksi, että jokainen meistä on samanarvoinen syntyperästään tai muista ominaisuuksistaan huolimatta.

Nyt Antin esimerkki velvoittaa meitä jatkamaan työtä Suomen itsenäistymiseksi, eli eroamiseksi Euroopan Unionista ja valuuttaunionista sekä Suomen pitämiseksi poissa Natosta tai sotilasliitoista yleensäkin. Olkoon johtotähtenämme pyrkimys kehittää ja toteuttaa asioita samalla sydämen sivistyksellä kuin Antti.

Me olemme menettäneet johtajan ja ystävän. Antin lähiomaiset ovat menettäneet aviomiehen ja isän. Toivomme heille lohtua ja voimia heidän suuressa surussaan.

Lena Wiksten
Itsenäisyyspuolueen tiedottaja
lena.wiksten(at)ipu.fi

***

Lue Antti Pesosen kirjoituksia, päivitetty 15.3.2017

ja

muita Antti Pesosen uusia kirjoituksia, päivitetty 3.2.2015. Lehdistötiedote: Isäntämaa eli MoU-sopimus 29.1.2015. Maantiede, päivitetty 14.1.2015.

Lue Keijo Korhosen kirjoitus, joka on 6.3.2015 julkaistu sekä Kanavassa että Suomen Kovalehdessä, linkki.

* * *

Natotus on tässä suomeksi. Syyskuussa 2014 solmittua HNS MoU-sopimusta (=Isäntämaa) ei ollut missään virallisesti suomeksi. Siksi Itsenäisyyspuolueen hallitus päätti kääntää sen.

(Uudempi suomenkielinen käännös. Myös kirja on myytävänä.)

Alkuperäinen englanninkielinen sopimus

on osoitteessa http://www.defmin.fi/files/2898/HNS_MOU_FINLAND.pdf

***

 

Kuva: Tomi Glad/SK Arkisto
Lena Wiksten on Itsenäisyyspuolueen uskollinen kannattaja. 

* * *

Piirimme on myös Facebookissa https://www.facebook.com/pages/Itsen%C3%A4isyyspuolueen-Satakunnan-piiri-ry/431214713680198?fref=ts

Kuuntele huhtikuussa 2014 tehty noin 20 minuutin mittainen piirimme puheenjohtajan Lena Wikstenin haastattelu http://www.youtube.com/watch?v=JxfHgqnPdBs

vaaliauto_satakunnassa.jpg

Katso Itsenäisyyspuolueen ehdokkaiden haastattelut Järviradiossa videoina:

=========================================================

Lue Antti Pesosen uusia kirjoituksia, päivitetty 8.10.2014

ja myös tärkeitä kirjoituksia, päivitetty 3.08.2012

==========================================================

Tasapainon Manifesti on suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi päävalikossa.

---

Keijo Korhosen sivu on päivitetty 14.5.2013

==========================================================================================

 (Vanha etusivu jatkona)

Itsenäisyyspuolueen Satakunnan piiri ry julkaisee näillä sivuilla oikeaa tietoa poliittisesta tilanteesta. Ykköstavoitteemme on Suomen erottaminen EU:sta.

Mitä oikeasti tapahtuu Suomelle EU:ssa?

 • Piirimme jäsen kysyy kirjeessään: "Ilmestyykö vielä jossakin lehteä, mistä voisi seurata, mitä oikeasti tapahtuu Suomessa EU:ssa?" . Vastaus: Tiedotuspimento kestikin todella kauan. Siinä meni koko vuosituhannen vaihde. Nyt oikeaa tietoa EU:sta ja eurosta alkaa saada jo muistakin tiedotusvälineistä. 

 • Hän sanoo myös: "Auttakaa Suomi ulos tästä EU sopasta! Ei myöskään mitään Natoa!"

 • Suomen eroaminen EU:sta ja pysytteleminen sotilasliittojen ulkopuolella ovat myös Itsenäisyyspuolueen ja Satakunnan piirin oleellisimmat ohjelmakohdat. Kannatamme myös kestävää kehitystä ja kansalaisten tasa-arvoa.

 • Lue, mitä kuuluu maataloudelle. Siellä on "Koko johto vaihdettava".

 • Haluan liittyä Itsenäisyyspuolueen jäseneksi.

 • EU-direktiivin määräämä postilaki. Lue enemmän ...

 • Suomen kahdenvälinen lentoliikennesopimus Venäjän kanssa rikkoo EU-lakeja. Lue enemmän ...

 • Ota yhteyttä meihin sähköpostitse  ipu.satakunta@gmail.com tai puhelimitse. Tule keskustelemaan Suomen tulevaisuudesta Itsenäisyyspuolueen edustajien kanssa.

 • Kerro ajatuksistasi ja lähetä sähköpostia Itsenäisyyspuolueen Satakunnan piirille ipu.satakunta@gmail.com

 • Ipun edellisen puheenjohtajan Antti Pesosen puheen lyhennelmä on myös näillä sivuilla.

 • Tule mukaan toimintaan.